شمع ، یوگا و مدیتیشن

شمع ، ورزش ، مدیتیشن و یوگا ، شمع آرامش بخش

شمع ، یوگا و مدیتیشن

ارتباط شمع با یوگا ، مدیتیشن و تمرکز و آرامش ، انرژی مثبت شمع در ورزش ، شمع و یوگا,شمع و ورزش,شمع و آرامش,شمع ، نحوه استفاده شمع در تمرکز و مدیتیشن و ورزش یوگا

مدیتیشن با شمع از یوکای هوتا آغاز میشود,جایی که به TRATAKA معروف است و به عنوان یکی از شش تکنیک اصلی است,در کتاب هاتا یوگا میخوانیم مدیتیشن با شمع,به عنوان تمرکز بینایی شما روی یه نقطه کوچک توصیف میکند تا زمانی که چشمان شما اشک میریزد,بنابراین مدیتیشن با شمع با تمرکز روی یه نقطه متمرکز میباشد که میتواند یه نقطه کوچک,یک خورشید یا ماه در حال طلوع,کوه, یک شی یا شعله یک شمع باشد.

مدیتیشن با شمع فواید زیادی دارد,که این فواید شامل مزایای روانشناختی ,جسمی و معنوی است.فراتر از مزایای ذهن,جسم و روح,مدیتیشن با شمع به کاهش استرس نیز کمک میکند.