شمع عرفانی

شمع عرفانی

شمع عرفانی

شمع عرفانی چیست ؟ انرژی مثبت شمع ، نقش شمع در آرامش و حس خوب ، شمع های مناسب برای کتاب خوانی و محیط عرفانی ، شمع و شاعری ، شمع هنری ، نقش شمع در شکوفایی هنر و تجسم و خلاقیت ، شمع های عرفانی را از کجا بخریم؟

شمع عرفانی

هنگامی که میخواهید دعا یا آرزویی بکنید شمعی روشن نمایید تا زودتر دعا و آرزویتان براورده شود چرا که تا زمانیکه شمع روشن است انرژی پرقدرت آن پشت خواسته های شماست.