شمع جار – شمع شات

شمع جار یا شات

شمع جار – شمع شات

شمع جار یا شات چیست؟ شمع جار و شات را از کجا بخریم؟ قیمت و خرید و فروش مرکز پخش شمع جار یا شات در تهران و کرج ، شمع لیوانی ، شمع شات

شمع جار(شات)

این مدل شمع نوع خاصی از شمع لیوانی است با این تفاوت که به جای لیوان درون ظروفی شیشه ای و بزرگ قرار دارد که نام این ظرف های شیشه ای جار است.